ดู: 944|ตอบกลับ: 5

17 เรื่องควรรู้ "บารากู่ไฟฟ้า"

[คัดลอกลิงก์]
เช็คอินสะสมk_misign:maohao1175 k_misign:days
เช็คอินต่อเนื่องk_misign:maohao1 k_misign:days

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 33%

สมาชิก kulasang.net เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครสมาชิก

x
023.JPEG

1.บารากู่ไฟฟ้าเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เลียนแบบการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นแท่งยาว 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9.5 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับมวนบุหรี่ธรรมดาที่มีความยาว 8.7 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร
      
2.ปลอกแท่งบารากู่ไฟฟ้าเป็นโลหะบาง ภายในจะมีสายพลาสติกขนาดเล็กที่ต่อกับแบตเตอรี่ เพื่อทำให้เกิดละอองฝอย จากแผ่นใยสังเคราะห์ที่ชุบน้ำยาที่ปรุงแต่งเป็นกลิ่นผลไม้ น้ำยามีลักษณะเป็นน้ำมันมีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ แต่กลิ่นฉุนแรงมาก กลิ่นจะติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยานานและล้างออกยากมาก
      
3.บารากู่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง ขนาดหนึ่งกล่องมี 5 มวน ราคา 300 บาท หรือมวนละ 60 บาท
      
4.บนกล่องบารากู่ไฟฟ้าพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าไม่มีนิโคติน ไม่มีทาร์ ไม่มีคาร์บอนมอนนอกไซด์
แต่ละแท่งสูบได้ถึง 400 ครั้ง น้ำยาจะหมดและแบตเตอรี่คงจะหมด ไม่ต้องมีการเติมน้ำยาหรือชาร์จแบตเตอรีใหม่ สูบหมดมวนก็ทิ้งไปเลย
      
5.การทำงานของแท่งบารากู่ไฟฟ้าเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้า เพียงแต่แท่งบารากู่ไฟฟ้า แบตเตอรีและน้ำยาใช้หมดในแต่ละมวน ไม่มีการเติมน้ำยาใหม่ หรือชาร์จแบตเตอรีใหม่
      
6.น้ำยาที่อยู่ภายในแท่งบารากู่ไฟฟ้า อยู่ในรูปที่ชุบอยู่กับใยสังเคราะห์ น้ำยาดังกล่าวเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ให้เกิดกลิ่นผลไม้ชนิดต่างๆ ขณะที่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนิโคตินเหลว สารนิโคตินไม่มีกลิ่น แต่นิโคตินเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากการเติมสารเคมี 10-20 ชนิด รวมถึงสารเคมีที่ทำให้น้ำนิโคตินเหลวระเหยเป็นละอองไอน้ำง่ายขึ้น เพื่อทำให้เวลาสูบแล้วพ่นออกมาเห็นเป็นควันเหมือนการสูบบุหรี่ โดยสรุปก็คือบารากู่ไฟฟ้ากับบุหรี่ไฟฟ้า มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่น้ำยาที่ใช้แตกต่างกัน
      
7.ถ้าหากน้ำยาที่ใช้กับบารากู่ไฟฟ้า มีสารนิโคตินผสมอยู่ด้วย ก็อาจจะเรียกไว้ว่าเป็น “บุหรี่ไฟฟ้าชูรส” คือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรุงแต่งให้เกิดกลิ่นรสชนิดต่าง ๆ โดนส่วนใหญ่เป็นรสผลไม้
      
8.บารากู่ไฟฟ้า น้ำยาที่ทำให้เกิดควันไอน้ำเวลาสูบ ประกอบด้วยสารเคมีสังเคราะห์ที่มีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ สูบด้วยแท่งโลหะที่มีแบตเตอรีบรรจุอยู่ภายใน ส่วนบารากู่ธรรมดา สิ่งที่ใช้เผาให้เกิดควันสำหรับสูบประกอบด้วย ยาเส้นหมักกับกากผลไม้และน้ำตาล สูบจากอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์คล้ายแจกัน

024.JPEG

9.ทั้งบารากู่ธรรมดาและบารากู่ไฟฟ้ามีการอ้างว่าไม่มีสารนิโคติน ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้
      
10.ถ้าหากว่าน้ำยาปรุงแต่งกลิ่นของบารากู่ไฟฟ้าไม่มีการผสมสารนิโคตินจริงก็ไม่น่าจะเสพติด ยกเว้นมีการผสมสารเสพติดชนิดอื่น
      
11.บารากู่ไฟฟ้ายังคงอันตราย เพราะโดยปกติการสูดดมสารเคมีที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งสิ้น
      
12.สารเคมีที่ใช้ในการปรุงแต่ให้เกิดกลิ่นผลไม้ชนิดต่างๆ ในบารากู่ไฟฟ้า ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาตให้ขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่งจะมีการใช้บารากู่ไฟฟ้าไม่นาน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า การสูบบุหรี่บารากู่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายต่อร่างกาย
      
13.จากการที่ลองแกะแท่งบารากู่ไฟฟ้าแล้วแยกส่วนประกอบ พบว่าน้ำยาที่ทำให้เกิดกลิ่นผลไม้ภายในแท่งบารากู่ไฟฟ้า มีกลิ่นฉุนติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยา ล้างออกยากมาก กลิ่นยังติดมือถึงข้ามคืน จึงน่าจะอนุมานได้ว่าสารเคมีที่เป็นไอน้ำจากการสูบบารากู่ไฟฟ้า จะตกค้างอยู่ในปอดของผู้สูบ เป็นอันตรายต่อปอดอย่างแน่นอนในผู้ที่ใช้ติดต่อกัน
      
14.สารเคมีที่ปรุงแต่งกลิ่นบารากู่ไฟฟ้า อาจมีสารที่เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านปอด เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เหมือนกรณีสารพิษจากการสูบบุหรี่ธรรมดาได้
      
15.คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อเนื่องก็เพราะมีสารนิโคติน การสูบบุหรี่ธรรมดา การสูบบารากู่ หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นเพียงวิธีการนำสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย ถ้าหากบารากู่ไฟฟ้าไม่มีการผสมสารนิโคตินจริง การสูบบารากู่ไฟฟ้าน่าจะเป็นเพียงแฟชั่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผู้คนรู้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายคนก็จะเลิกใช้ จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ผู้ผลิตบารากู่ไฟฟ้าจะเติมสารนิโคตินในบารากู่ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการเสพติด เพื่อไม่ให้คนเลิกสูบ
      
16.ไม่ควรหลงเชื่อพ่อค้าที่ขายบารากู่ไฟฟ้าว่าสูบแล้วไม่มีอันตราย
      
17.ถ้ายังอยากลองสูบหรือกำลังสูบอยู่ อยากจะให้นำแท่งบารากู่ไฟฟ้ามาแกะภายในออกดู จะพบส่วนประกอบที่ทำให้เกิดละอองฝอย และน้ำยาบารากู่ไฟฟ้า น้ำยาที่เหนียวเหมือนน้ำมันจะมีกลิ่นฉุนติดนิ้วมือของคุณที่แทบจะล้างไม่ออก แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่า คุณยังอยากสูบมันต่อไปอีกหรือไม่

credit:manager

เช็คอินสะสมk_misign:maohao1685 k_misign:days
เช็คอินต่อเนื่องk_misign:maohao1 k_misign:days

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 73%

โพสต์ 2013-12-23 19:35:49 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ
Dew
เช็คอินสะสมk_misign:maohao3917 k_misign:days
เช็คอินต่อเนื่องk_misign:maohao26 k_misign:days

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 100%

โพสต์ 2013-12-24 13:47:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
thank you
เช็คอินสะสมk_misign:maohao36 k_misign:days
เช็คอินต่อเนื่องk_misign:maohao1 k_misign:days

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 48%

โพสต์ 2015-8-16 09:16:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ
เช็คอินสะสมk_misign:maohao183 k_misign:days
เช็คอินต่อเนื่องk_misign:maohao1 k_misign:days

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 44%

โพสต์ 2021-2-8 16:04:23 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ
เช็คอินสะสมk_misign:maohao198 k_misign:days
เช็คอินต่อเนื่องk_misign:maohao2 k_misign:days

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 29%

โพสต์ 2021-4-27 13:49:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

ตอบกระทู้

สำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์
คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่จะตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

TOP