• 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  ได้รับ: 70760
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  ได้รับ: 42240
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: note7
  ได้รับ: 36880
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  ได้รับ: 31120
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: teelek10
  ได้รับ: 28980
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  ได้รับ: 28160
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: Ohmstada
  ได้รับ: 22700
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: chet_bokaew
  ได้รับ: 14740
 • 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  เสีย: -62640
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  เสีย: -39740
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: note7
  เสีย: -36540
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  เสีย: -31960
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  เสีย: -30180
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: teelek10
  เสีย: -23140
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: Ohmstada
  เสีย: -21760
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: chet_bokaew
  เสีย: -14780
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  มั่ง
  คั่ง
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  ติด
  ลบ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -40  ทอง
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทอง
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -300  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -160  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -160  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -40  ทอง
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
tar   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -160  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -300  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -40  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -160  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -40  ทอง
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -300  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -40  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
tar   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทอง
tar   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทอง
tar   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tar   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -160  ทอง
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
LUNGNU   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทอง


TOP