• 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  ได้รับ: 60780
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  ได้รับ: 30420
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  ได้รับ: 30040
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: teelek10
  ได้รับ: 28980
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: note7
  ได้รับ: 26280
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: Ohmstada
  ได้รับ: 20780
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: chet_bokaew
  ได้รับ: 14740
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  ได้รับ: 10980
 • 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  เสีย: -52960
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  เสีย: -31460
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  เสีย: -28740
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: note7
  เสีย: -25320
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: teelek10
  เสีย: -23140
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: Ohmstada
  เสีย: -19600
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: chet_bokaew
  เสีย: -14780
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: vis
  เสีย: -11000
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  มั่ง
  คั่ง
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  ติด
  ลบ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KinGWa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
KinGWa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KinGWa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KinGWa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KinGWa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
vis   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
vis   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย


TOP