• 1
  ชื่อผู้เล่น: TeddyBear99
  ได้รับ: 111840
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  ได้รับ: 102320
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: note7
  ได้รับ: 96400
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  ได้รับ: 93420
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: OHO
  ได้รับ: 85180
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  ได้รับ: 34440
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  ได้รับ: 31120
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: Ohmstada
  ได้รับ: 30140
 • 1
  ชื่อผู้เล่น: TeddyBear99
  เสีย: -103120
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  เสีย: -96420
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: note7
  เสีย: -88260
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  เสีย: -87060
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: OHO
  เสีย: -85000
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  เสีย: -36580
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  เสีย: -31960
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: Ohmstada
  เสีย: -28100
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  มั่ง
  คั่ง
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  ติด
  ลบ
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -40  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -160  ทอง
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทอง
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -160  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -300  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -160  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -160  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -160  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -160  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
OHO   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -300  ทอง
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
tudturock   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทอง
TeddyBear99   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -300  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทอง
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -300  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -40  ทอง
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
Dew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย


TOP