เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา:


เว็บไซต์แห่งนี้เดิมทีคือ kulasang.com ถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548

แรงจูงใจที่ได้จัดสร้างเว็บไซต์แห่งนี้ คืออยากจะนำเสนอผลงานเพลงและประวัติสมาชิก

ของวงดนตรีคาราบาว และมีเว็บบอร์ดเล็กๆ เพื่อใช้ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวงดนตรีคาราบาว


ย่างก้าวเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตที่กำลังเติบโต:


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เว็บไซต์แห่งนี้ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมใหม่เป็น

kulasang.net และได้จัดสร้างเว็บบอร์ดสังคมแห่งการแบ่งปันขึ้นมาอีกเว็บไซต์หนึ่ง


carabao-1.jpg


วันที่ 14 สิงหาคม 2554 เกิดเหตุเลวร้ายฐานข้อมูลของเว็บบอร์ดได้สูญหายไปบางส่วน เนื่องจากการอัพเกรดเว็บบอร์ดที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และได้ปิดเว็บบอร์ดไปชั่วคราว


วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้จัดสร้างเว็บบอร์ดขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยใช้ชื่อสโลแกนว่า "สถานีแห่งการแบ่งปันของสมาคมคนรักเพื่อน" และได้ทำการเปิดรับสมาชิกใหม่มาจนถึงทุกวันนี้


ขอบขอบคุณทีมงานและเพื่อสมาชิกทั้งหลายที่ยังไม่ทอดทิ้งกัน


ขอแสดงความนับถือ
webmaster
28/05/2563

TOP