• 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  ได้รับ: 10220
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  ได้รับ: 7460
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: KinGWa
  ได้รับ: 2650
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  ได้รับ: 2460
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: MAven2
  ได้รับ: 2100
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: nithikorn
  ได้รับ: 1920
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: KuLaSaNg
  ได้รับ: 1090
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  ได้รับ: 640
 • 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  เสีย: -7160
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  เสีย: -7120
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  เสีย: -2280
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: MAven2
  เสีย: -2060
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: KinGWa
  เสีย: -1480
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: nithikorn
  เสีย: -1440
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: KuLaSaNg
  เสีย: -860
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: peejee
  เสีย: -460
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  มั่ง
  คั่ง
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  ติด
  ลบ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
TenT   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ


TOP