• 1
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  ได้รับ: 30480
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  ได้รับ: 29320
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: teelek10
  ได้รับ: 12740
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  ได้รับ: 7540
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: chet_bokaew
  ได้รับ: 7360
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: long
  ได้รับ: 5400
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  ได้รับ: 4420
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: note7
  ได้รับ: 3200
 • 1
  ชื่อผู้เล่น: KuNgLaSa
  เสีย: -30760
 • 2
  ชื่อผู้เล่น: ลมโชย
  เสีย: -27660
 • 3
  ชื่อผู้เล่น: teelek10
  เสีย: -10860
 • 4
  ชื่อผู้เล่น: EVERTONIAN
  เสีย: -7780
 • 5
  ชื่อผู้เล่น: chet_bokaew
  เสีย: -7460
 • 6
  ชื่อผู้เล่น: long
  เสีย: -5960
 • 7
  ชื่อผู้เล่น: TenT
  เสีย: -3440
 • 8
  ชื่อผู้เล่น: note7
  เสีย: -2260
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  มั่ง
  คั่ง
 • อัน
  ดับ
  สะ
  สม
  ติด
  ลบ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -40  ทองคำ
teelek10   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
demo   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
demo   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  200  ทองคำ
demo   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
demo   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
ลมโชย   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
EVERTONIAN   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
chet_bokaew   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ได้รับเพิ่ม  80  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ถูกหัก  -300  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  2  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  4  Point ถูกหัก  -160  ทองคำ
KuNgLaSa   ทอยลูกเต๋าได้  3  Point ไม่ได้รับอะไรเลย
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  20  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  6  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  5  Point ได้รับเพิ่ม  40  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ได้รับเพิ่ม  120  ทองคำ
note7   ทอยลูกเต๋าได้  1  Point ไม่ได้รับอะไรเลย


TOP