ข้อตกลงสมาชิก

1. การสมัครสมาชิกนั้นจะต้องใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบจะส่งลิงค์ยืนยันไปทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

2. การลงทะเบียนนี้ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ขอความกรุณาช่วยกันรักษากฎกติกามารยาทด้วย

3. ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร

4. เมื่อเข้าระบบแล้ว ต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

5. กติกาการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม

6. โปรดเก็บรักษา ชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของท่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

7. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแล จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านในด้านใดๆ ทั้งสิ้น

8. สมาชิกควรปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท อย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิด ผู้ดูแลมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

9. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดกระทู้ไหนก็ได้ โดยเหตุผลตามความเหมาะสมหรือผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง

10. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิก หรือหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า


เราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้มีส่วนร่วมกับเรา
ทีมงานผู้ดูแลระบบ 2558


220.jpg


TOP