ยืนยันตัวตน


วิธีการยืนยันตัวตนให้เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์


*** สำคัญมาก โปรดอ่านอย่างละเอียด ***
 

อีเมล์ที่ใช้สมัครจะต้องรับ-ส่งได้จริง ระบบจะส่งลิงค์ยืนยันไปให้ทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร ขอให้ท่านทำการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

(อีเมล์ระบบอาจจะไม่เข้าที่กล่องขาเขาเสมอไป ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ที่กล่องเมล์ขยะ หรือ Junk mail ด้วยครับ)

ขั้นตอนยืนยันการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์

ตัวอย่าง: เมล์ YaHOO! ให้เช็คที่กล่องจดหมาย หากไม่เจอให้เช็คที่กล่องเมล์สแปม


1.jpg
ตัวอย่าง: เมล์ Hotmail ให้เช็คที่กล่องจดหมายขาเข้า หากไม่เจอให้เช็คที่กล่องอีเมล์ขยะ


2.jpg

ตัวอย่าง: เมล์ Gmail ให้เช็คกล่องอีเมล์ทั้งหมด หากไม่เจอให้เช็คที่จดหมายขยะ


3.jpg
1. เลือกหัวข้ออีเมลยืนยันการลงทะเบียน


4.jpg


2. คลิกลิงค์การยืนยันสมาชิก


5.jpg


TOP