ดู: 15|ตอบกลับ: 0

เลือกประกันสุขภาพฉบับแรกอย่างไรให้เข้าใจกรมธรรม์ของเรา เริ่มต้นได้ไม่ยาก

[คัดลอกลิงก์]
เช็คอินสะสม: 63 วัน
เช็คอินต่อเนื่อง: 1 วัน

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 38%

สมาชิก kulasang.net เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครสมาชิก

x
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย melonnergia เมื่อ 2023-12-6 16:34

understand_health_insurance_policy_bef2b94eb9.jpg

เมื่อเราซื้อประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทไหนก็จะได้รับเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือ กรมธรรม์ (policy)
เอกสารตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยืนยันสิทธิ์รับรองการคุ้มครองตลอดอายุสัญญาที่เราได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย
การอ่านกรมธรรม์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้ตัวแทนประกันจะอธิบายดีแล้วแต่เนื้อหาในกรมธรรม์จะเป็นเนื้อหาอย่างละเอียด
ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดอาจทำให้เราเสียผลประโยชน์เองได้

กรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไร

กรมธรรม์คือเอกสารสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยซึ่งผู้ประกันภัยสามารถเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล
(บริษัท มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ)ถูกใช้เป็นหลักฐานการรับประกันภัยว่า บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินหากเกิดเหตุ
ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ตัวเอกสารกรมธรรม์จะมีการระบุเงื่อนไขข้อตกลงความเสี่ยง รายละเอียดความคุ้มครอง ค่าลดหย่อน
การยกเว้น จำนวนเงินเอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย

กรมธรรม์  ประกันสุขภาพ  health insurancepolicy 3 ส่วนสำคัญในกรมธรรม์ที่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น

ข้อมูลในเอกสารกรมธรรม์จะระบุรายละเอียดสำคัญหลายอย่างทั้งทางฝั่งบริษัทประกันภัยและข้อมูลของผู้เอาประกันภัย
ซึ่งส่วนที่สำคัญสามส่วนที่ไม่ควรมองข้ามมีดังนี้

1.ส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัยหรือส่วนสรุปข้อมูล

มีข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ผู้เอาประกันเข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้อย่างรวบรัดโดยทั่วไปส่วนสรุปข้อมูลในกรมธรรม์
ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้เอาประกันมักประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทของประกัน เช่น ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

ข้อมูลส่วนผู้เอาประกันภัย ส่วนนี้จะระบุรายละเอียดส่วนตัวของผู้เอาประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อที่อยู่ วันเกิด ช่องทางการติดต่อ ฯลฯ

ระยะเวลาคุ้มครอง เนื้อหาระบุระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์รายละเอียดกรณีมีการต่ออายุกรมธรรม์ และเงื่อนไขการต่ออายุ

รายละเอียดเบี้ยประกัน เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนเบี้ยประกัน การชำระค่าเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการชำระเบี้ยและช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ
สิ่งที่ประกันคุ้มครอง ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่คุ้มครอง อุบัติเหตุที่คุ้มครองและเงื่อนไขในการเรียกร้องความคุ้มครองที่เกิดขึ้น เป็นต้น

อ่านบทความเพิ่มเติมคลิก >>  กรมธรรม์ประกันสุขภาพ


2.ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง

ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราควรศึกษาอย่างละเอียดเพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดเนื้อหาจะเป็นข้อมูลในส่วนผลประโยชน์และความคุ้มครอง
มีการแจกแจงรายละเอียดผลประโยชน์ วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทนเงื่อนไขที่บริษัทจะให้คุ้มครองและไม่คุ้มครอง รวมไปถึง
เงื่อนไขต่างๆ ในการรับผลประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในความคุ้มครองในส่วนนี้เราจะทราบว่า เราจะได้รับผลประโยชน์
ในเหตุการณ์อะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3.ส่วนตารางเบี้ย

ส่วนสุดท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นส่วนของตารางเบี้ยหรือตารางมูลค่าเงิน ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย
เพื่อรับความคุ้มครองโดยมีการคำนวณจากเพศ อายุ และแผนที่เลือกการจ่ายเงินอาจแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือน 3
เดือน 6 เดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

กรมธรรม์เป็นเอกสารสำคัญที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครองมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายผู้เอาประกันจึงควรอ่าน
และทำความเข้าใจข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียดหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเงื่อนไขการคุ้มครองใดๆ
ควรติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันเพื่อความชัดเจน

ทำเรื่องประกันสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายๆคลิก ประกันสวัสดีดอทคอม  ประกันสุขภาพออนไลน์ คุ้มครองครบ จบที่เดียว สวัสดีดอทคอม โทร 02 098 599

ตอบกระทู้

สำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์
คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่จะตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

TOP